Danışmanlık ve Planlama 2017-05-31T13:20:22+00:00

Danışmanlık ve Planlama

Danışmanlık ve planlama programları, kurumların doğrudan talebi veya acil durum risk analizlerinden elde edilen çıktıların sonucunda şekillendirilir.

SOLO Enstitüsü’nün uzman danışmanları; cam, demir-çelik, çimento vb. üretim odaklı sektörlerden; bankacılık, telekomünikasyon vb. hizmet sektörlerine kadar farklı alanlardaki planlama ve danışmanlık tecrübeleri ile kurumların planlama çalışmalarına değer katmaktadır. Acil Durum ve İş Sürekliliği Planlamaları, tehlikeler karşısında kurumun farklı katmanlarının birbiri ile uyum içinde çalışmasını hedefler.

Danışmanlık ve Planlama çalışmaları aşağıdaki hizmetleri içermektedir:

  • Kurumların potansiyel risklerine özgü Acil Durum Planı/İş Sürekliliği Planı oluşturma veya revizyonu

  • Birden fazla lokasyonda faaliyet gösteren şirketler ve çatısı altında birden fazla şirket barındıran holdingler için plan entegrasyonu ve lokasyona özel planlama

  • Kritik iş süreçlerinin tespiti

  • İş etki analizleri

  • Acil durumlarda iletişim planlama

  • Tahliye veya yerine barınma ile ilgili planlama

  • Felaket Kurtarma (Disaster Recovery) Planı oluşturma

Acil Durum ve İş Sürekliliği planları oluşturulurken, uygulanabilirlik açısından, kurumun aktüel müdahale kapasitesi ve kaynakları göz önünde bulundurulur. Ayrıca, hizmet ve ürün tedarik zincirlerinde yer alan paydaşlar da bir bütün olarak değerlendirilir ve planlama çalışmalarına dahil edilir.