Kapasite Geliştirme 2018-03-12T17:28:01+00:00

Kapasite Geliştirme

Solo Enstitüsü, farklı branşlarda uzmanlaşmış kadrosunun sahip olduğu akademik bilgileri, uluslararası projelerde ve operasyonlarda elde ettiği 20 yıllık saha tecrübesi ile yoğurarak partnerlerine katma değer yaratan özelleştirilmiş eğitim programları sunar.

Acil durumlara müdahale için oluşturulmuş ilk yardım, yangın müdahale ve arama kurtarma ekiplerinden, iş kesintilerinin bertarafı için çalışacak olan iş sürekliliği ekiplerine kadar geniş bir yelpazede eğitimler mevcuttur.

Eğitim programları katılımcıların acil durumlardaki rollerine bağlı olarak, farkındalık seviyesinden operasyonel seviyeye, yönetici eğitimleri ise olay yeri yönetiminden kriz yönetimine doğru çeşitlendirilir. Çalışan sayısı yüksek olan kurumlarda personel eğitimi süreklilik arz edebildiğinden, eğitmen eğiticisi programları da gerçekleştirilebilmektedir.

Bu yaklaşım sayesinde acil durumlara karşı hiçbir hazırlığı bulunmayan kurumların bile, nispeten kısa süreler içinde etkin bir Acil Durum Yönetim Sistemine sahip olması sağlanır.

Eğitimlerimiz bunlarla kısıtlı olmamakla beraber aşağıdaki başlıklarda şekillendirilir.

Acil Durum ve İş Sürekliliği Yönetimi
OLAY YERİ YÖNETİMİ
ACİL DURUM MÜDAHALE EKİPLERİ İÇİN OPERASYONEL EĞİTİMLER

ACİL DURUM ve İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ

EĞİTİMİN TANIMI

Acil durumlarda müdahale ekiplerinin sevk ve idaresinden sorumlu olan, kurumu temsil edecek, üretim veya hizmetin sürdürülmesi/durdurulması konusunda karar verecek orta ve üst kademe yöneticiler için şekillendirilmiş programlardır.

Programın amacı, yöneticileri acil durumların doğası ve bu durumların sırası ve sonrasında yöneticileri bekleyenler hakkında bilgilendirerek stratejik karar verme süreçlerini iyileştirmektir.

Program kurumların yapısına bağlı olarak özelleştirilir, büyük ve kapsamlı yönetim modellerinde olay yeri ve acil durum yönetimi genellikle iki ayrı başlıkta ele alınır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Acil Durum Yöneticisinin Kurumdaki Rolü

 • Acil Durumun İşe Etkisi

 • Kurumsal İtibar Yönetimi ve Acil Durum

 • Risk Algısı ve Risk Yönetimi

 • Kurumsal Süreklilik – İş Sürekliliği Yönetimi

 • Tatbikat Planlanması

 • Acil Durum / Müdahale Planı Yapı Taşlarının İncelenmesi

OLAY YERİ YÖNETİMİ

EĞİTİMİN TANIMI

Acil durumlarda müdahale ekiplerinin sevk ve idaresinden sorumlu olan, sahadaki taktik kararlar alabilecel orta kademe yöneticiler ve vardiya amirleri için şekillendirilmiş programlardır.

Programın amacı, yöneticileri acil durumların doğası ve bu durumların sırası ve sonrasında ekip liderlerini bekleyenler hakkında bilgilendirerek taktik karar verme süreçlerini iyileştirmektir.

Program kurumların yapısına bağlı olarak özelleştirilir, büyük ve kapsamlı yönetim modellerinde olay yeri ve acil durum yönetimi genellikle iki ayrı başlıkta ele alınır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Olay Yeri Yöneticisinin Rolü

 • Acil Durumun İşe/Çevreye Etkisi

 • Acil Durumlarda Taktik Önceliklendirme

 • Küçük Ekip Yönetimi

  • Arama ve Kurtarma Operasyonları
  • Medikal Aciller
  • Yangın Sahneleri
 • Acil Durum / Müdahale Planı Yapı Taşlarının İncelenmesi

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİPLERİ İÇİN OPERASYONEL EĞİTİMLER

EĞİTİMİN TANIMI

Operasyonel eğitimler kurumsal, yerel, ulusal ve uluslararası ekipler için farklı içeriklere sahiptir. Bu geniş yelpazenin bir ucunda, çalıştığı kurumda bir acil durumda tahliyeden sorumlu personel bulunurken diğer ucunda ise uluslararası göreve çıkacak bir arama kurtarma teknisyeni bulunabilmektedir.

Bu sebeple operasyonel eğitimler içerik ve zaman bakımından ciddi farklılıklar gösterirler. Çözüm ortaklarımız ile yaptığımız görüşmeler sonucunda Acil Müdahale Ekibinden beklenen görevlerin çerçevesi belirlenerek programlar oluşturulmaktadır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

Program kuruma özel hazırlanır. Arama-kurtarma, yangın müdahalesi, enkaz müdahalesi ve ilk yardımcılara yönelik afet/doğa protokolleri gibi başlıklar içerir.