Teknik Analiz 2017-06-16T14:42:20+00:00

Teknik Analiz

Acil Durum Risk Değerlendirmesi

Kurumun çalışanları, fiziksel kaynakları ve katma değer yaratan faaliyetleri için tehlike oluşturan veya tehlikeye yol açabilecek risklerin tespitidir.

Değerlendirme süreci içinde işletmenin uygulama, yöntem ve prosedürleri incelenir, çalışanlarla görüşmeler gerçekleştirilir ve elde edilen bilgiler ilgili TS, EN, BS ve NFPA standartları ile süzülerek bir faaliyet planı oluşturulur.

Acil durum risk değerlendirmesi aşağıdaki başlıkları kapsar.

  • Detaylı saha turu (Üretim/ofis alanları, teknik hacimler, altyapı ve destek hizmet unsurları)

  • Yangın Önleme ve Yangından Korunma Sistemlerinin Değerlendirilmesi (Algılama ve uyarı sistemleri, gazlı ve sulu söndürme sistemleri, yangın pompaları, yangın dolapları, portatif söndürücüler vb.)

  • Acil çıkışlar, tahliye güzergahı ve toplanma bölgelerinin değerlendirilmesi

  • Tehlikeli madde depolama alanlarının değerlendirilmesi

  • Acil Durum Müdahale Planı ve İş Sürekliliği Planlarının Analizi

  • İşletmeyi, çalışanları ve üretim sürekliliğini etkileyebilecek diğer (çevresel vb) bulguların tespiti ve raporlanması.