Tatbikat Hizmetleri 2018-03-12T17:09:12+00:00

Tatbikat Hizmetleri

Acil Durum Müdahale/Yönetimi Tatbikatı

FONKSİYONEL TATBİKATLAR

Kurumun günlük rutininde bulunan ve bazen de göz ardı edilebilen basit sebeplerden hareketle oluşturulan bir senaryo ile acil durumlardaki refleksleri izlenir. Acil durumun ihbar sürecinden sonlandırılma aşamasına kadar seyri kronolojik olarak kayıt altına alınır ve iyileştirme önerileri ile birlikte tarafımızdan raporlanır.

Fonksiyonel tatbikatlar aşağıdaki başlıkları ele alır ve gözlemleme şansı verir:

  • Kriz Merkezinin Yönetsel Faaliyetleri

  • Acil Durum Müdahale Ekibinin vakalara yaklaşımları ve önceliklendirme metodolojisi

  • Tüm personelin acil durumlar ve tahliye ile ilgili farkındalığı

  • Acil durum kaynaklarının kullanılabilirliği

MASA BAŞI TATBİKATLARI

Kurumun kritik iş akış süreçlerini, kamuoyu önündeki marka değerini, tedarik ve üretim rutinlerini etkileyen teorik senaryo tabanlı hazırlanan tatbikatlardır. Fiziki olarak sahada bir hazırlık yapılması gerekmemektedir. Tepe yöneticiler ve kritik karar alma mekanizmasında bulunan çalışanların katılması beklenmektedir.

Masa başı tatbikatları aşağıdaki başlıkları ele alır ve gözlemleme şansı verir:

  • Kriz merkezinin yönetsel faaliyetleri

  • Eldeki mevcut kaynakların yaşanan vakalara göre önceliklendirme metodolojisi

  • Acil durumlar karşısında kriz merkezinin basın ile etkileşimi

  • Kritik operasyonların geri kurtarılma metodolojisi.

TATBİKAT HAZIRLIK AŞAMASI

Fonksiyonel tatbikat hazırlığı için Solo Enstitüsü uzmanları ve hizmeti alan kuruma ait bir proje ekibi yaklaşık olarak 1 iş gününe ihtiyaç duyar.

Kuruma ait proje ekibinin tamamı bu hazırlık günü boyunca meşgul edilmez, Solo Enstitüsü çalışanları proje ekibi ile kısa toplantılar yaparak iş gücü kaybını minimumda tutar.

Masa başı tatbikatları için herhangi bir hazırlığa gerek duyulmamaktadır. Uzmanlarımız tatbikat günü, hazırlanan senaryo ile tatbikatı başlatmak üzere yerleşkeleri ziyaret eder.

TATBİKAT AKTÖRLERİ

Masa başı tatbikatlarına tepe yöneticiler ve kritik karar alma mekanizmasında bulunan çalışanların katılması beklenmektedir.

Fonksiyonel tatbikatlarda ise, masa başı tatbikatlarından farklı olarak, acil durum müdahale ekipleri, güvenlik personeli ve idari personelin katılımı beklenmektedir.

GEREKLİ MALZEME VE EKİPMAN

Tatbikatlar için özel bir malzemeye ihtiyaç duyulmamaktadır. Senaryo kurumun sahip olduğu malzeme ve acil durum kaynakları ile çözüme ulaşacaktır.

ÖLÇEK

Her 1 tatbikat saati gerçek zaman olarak, 5 saate karşılık gelmektedir. (Murphy-Rossetti Modeli)

SÜRE

Yaklaşık 1 Saat.