Misyon & Vizyon 2017-06-16T14:02:20+00:00

Misyon & Vizyon

Değerlerimiz

Gerçekçilik

Akılcılık

Sorumluluk

Yenilikçilik

İnsancıllık

MİSYON

Değişen dünyada ortaya çıkan yeni risk ve tehditleri de gözeterek paydaşlarına eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlamak, temsil ettiği kurumlar adına gerçekleştirdiği denetimlerde de yol gösterici olmaktır.

VİZYON

Solo Enstitüsü, risk ve afet konularında, multi-disipliner bir yaklaşım ile yurtiçinde ve yurt dışında paydaşlarına destek olur. Uzmanlarının sahip olduğu yirmi yılı aşkın kamu, STK ve özel sektör tecrübesi ile yenilikçi ve uygulanabilir çözümler sunar.

Solo Enstitüsü, konvansiyonel çözümlerin yetersiz kaldığı durumlarda aranılan kurum olmayı hedeflemiştir.